Ila-i Ruh Sifanin Metafizigi

Save

Kitap Yurdu

$ 9.95 $ 14.95
SKU: ANTS-GKK-056
ISBN: 9786054810420
Rauf Atilla Polat / GELENEK YAYINCILIK / 2016

Share:

“Sürekli tok olmak, birçok hastal??? tahrik eder. ?lâhi hikmetlere perde olur. Cenâb-? Allah bir kuluna ihsanda bulunursa; ona az yemeyi, az uyumay?, az konu?may? nasip eder. Az yemeyen insan fikir durulu?unu ve tefekkür zevkini bulamaz. Çok yemek insan?n bedenine zarar, çok uyku ise insana keder ve huzursuzluk verir. Açl?k, ilim ve zeka keskinli?i kazand?r?r. Tokluk ise cehaletin ve karanl???n sebebidir. Açl?k her türlü hastal??? def eden çok güçlü bir silaht?r. Karn?n? t?ka basa dolduran hayvandan farks?zd?r.’’
Maddeden kurtulup manaya ermenin ba?ka bir yol ve yöntemi yoktur. Yahudi de, ateist de, deist de veya Budist de iyi insan ve ahlakl? olabilir. Hatta baz? Yogistler manada birçok noktaya da erebiliyor. Ancak insan-? kamile ula?man?n yolu imanda, varl??? okumakta ve hakikat yolunu benimsemekten geçiyor.

Our brands