İkram

İkram

Author: Mehmet Akar
$6.95 $5.95

Bedüzzaman Hazretleri, insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birisinde gelmiştir. İnsanlık çapında bir ıslah ve tamirle vazifedardır. O kadar yokluklar içerisinde, bazen hizmete muvaffak olsun, bazen ihtiyacı görülsün, bazen ise izzetine gölge düşmesin diye özel ikramlara mazhar olmuştur. Rahman olan Cenab-ı Allah, merhameti gereği onun ve talebelerinin başlarını okşamış, hizmetlerini tebrik etmiştir. “Yolunuz doğru” denir gibi o ikramlarla teyit gelmiştir. Kuvvet muvazenesinin olmadığı yerlerde hususî bir surette korunmuşlardır. Vâkia bunun böyle olması da fevkalade normaldir. Zira, gaiplerden hediye gayba inananlara gelir.

Title İkram
Author Mehmet Akar
Publisher Şahdamar Yayınları
SKU SAH-009
ISBN 9789759090432

Bedüzzaman Hazretleri, insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birisinde gelmiştir. İnsanlık çapında bir ıslah ve tamirle vazifedardır. O kadar yokluklar içerisinde, bazen hizmete muvaffak olsun, bazen ihtiyacı görülsün, bazen ise izzetine gölge düşmesin diye özel ikramlara mazhar olmuştur. Rahman olan Cenab-ı Allah, merhameti gereği onun ve talebelerinin başlarını okşamış, hizmetlerini tebrik etmiştir. “Yolunuz doğru” denir gibi o ikramlarla teyit gelmiştir. Kuvvet muvazenesinin olmadığı yerlerde hususî bir surette korunmuşlardır. Vâkia bunun böyle olması da fevkalade normaldir. Zira, gaiplerden hediye gayba inananlara gelir.

Deal of the Day