Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İki Çağın Hükümdarı Fatih Sultan Mehmed

$099 $795

We have run out of stock for this item.


Şanlı tarihimizde nice kahramanlar yaşamıştır. Türk-İslâm tarihi, yaşadığı asırda iz bırakmakla kalmayıp sonraki devirlere de tesir eden bahadır ruhlu çok sayıda liderin varlığına sahne olmuştur. Tarihimizde askerî ve siyasî başarıları, idealizmi, karakteri, ilim ve irfana verdiği değerle iftihar ettiğimiz liderlerin başında Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmed gelmektedir. "İki Çağın Sultanı", iman, azim ve kararlılık sayesinde insanların büyük hedeflere ulaştıklarını görmemiz adına tarihimizde müstesna bir yere sahiptir. Onun temsil ettiği manevî miras ve fetih ruhu, geleceğimiz adına genç neslimize ışık tutacak mahiyettedir. İşte elinizdeki bu eserde, farklı açılardan Fatih'in hayatı incelenmiş ve böylece tarih şuuruna katkı sağlanmak hedeflenmiştir.Author: Murat Duman
Publisher: Mustu Yayinlari

ISBN 9786055468248
Dimensions: 0