Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İsmail Maşuki İbrahim Aksarayı

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


Türk Tasavvuf tarihinde Oglan Seyh diye anilan ve ikisi de Bayramî Melamilerinden olan iki zat vardir:
Ilki, Pir Ali Aksarayî’nin oglu Ismail Masûkî (öl. 1528); ikincisi, Tab Tab Ali Sah Sultan’in torunu Ibrahim Aksarayi (öl. 1655).
Bu kitabi okurken, Masûkî ve Aksarayî Hazretlerinin vahdet nes’esi içerisinde gönül göklerinize nice elifler çekeceksiniz!
Yâ Selâm!..Author: Mustafa Ozdamar
Publisher: Kirk Kandil Yayinlari

ISBN 9789758225439
Dimensions: 0