Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İslam Düşüncesinde Kotülük Problemi

$1095 $1295

We have run out of stock for this item.


‘’Eğer her şeyi dileyen ve yaratan Allah ise,insan irade ve kudretinin ontolojik gerçekliğinden söz edebilir miyiz?
Daha da önemlisi,bu durumda,insan özgürlüğü ve sorumluluğunu nasıl temellendirebilir ve izah edebiliriz?’’
Kötülüğün sorgulanması hikayesi tarih kadar eskidir…Her zaman kötülerin kazandığı düşünülen bu hikaye doğu ve batı düşünce geleneklerinde hep kafa karıştırırken,’’iyi ve kötü her şeyi murad eden Allah’tır’’kanaatindeki İslam kelamcıları ise bu kanaatlerini hep bir savunuyla desteklemek zorunda kaldı.Tüm bunlar hikayenin sonunu değiştirmedi ve bizler kendimizi Kant’ın ifadesiyle’’kötülük içerisinde yüzen bir dünya’’da yaşarken bulduk;işte bu yüzden kıyameti için yalnızca dakikalar sayan bir çağda saatlerimize bakıyoruz.İşte bu kitap,saatler kıyamete çeyrek kala İslam düşünürleri tarafından zamanı durdurabilmenin yollarını anlatıyor.

Author: Metin Ozdemir
Publisher: KAKNUS YAYINLARI

ISBN 9789757969150
Dimensions: 0