Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İlim 101- İslami İlimlerı Yeniden Okumak

$2395

Dinî kitaplar, Kur’an ve sünnetin doğru anlaşılmasına hizmet ettiği kadar onların hakikatlerine perde olma risk ve potansiyeline de sahiptir. Bu risk ve potansiyel ise o kitaplardan ziyade onları okuyanlarla ilgilidir. Okurların özellikle tek boyutlu ve tek taraflı okuma, doğru düşünme kriterlerine önem vermeme, alternatif doğrulara şans tanımama, duygusal sapmalara kapılma ve meseleleri kişiselleştirme gibi alışkanlıkları hem Kur’an ve sünnetten hem de o eksende yazılan kitaplardan istifade etmenin en önemli engelleri arasında sayılsa yeridir. Elinizdeki kitabın amaçlarından biri de bu engellerin ortadan kaldırılmasına hizmet etmektir.Author: Ahmet Ferit Aydınlı
Publisher: ATI YAYINLARI

ISBN 9786256683020
Dimensions: 8.5 x 5.5 inches
Pages: : 376