Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İlginç Bir Vaka

$895 $1000

Her şey, başını kaşıyacak vakti olmayan, zengin işinsanı Giovanni Corte’nin tuhaf bir ilahî ses duymasıyla başlar. Derhal teşhis konur: Söz konusu ehemmiyetsiz bir hastalıktır ve Corte basit bir operasyon sonrasında hayatına kaldığı yerden çabucak devam edecektir. Bunun için son derece modern bir kliniğin en üst katına yerleşir fakat akıl sır ermez birtakım hataların ve hastane bürokrasisinin neticesinde yavaş yavaş, durumu daha ağır seyreden hastaların bulunduğu katlara inmek zorunda kalır, en nihayetinde de kendini hastane cehenneminin en dip noktasında bulur. 
Albert Camus’nün 1955 yılında, Buzzati’nin Un caso clinico adlı oyunundan uyarladığı İlginç Bir Vaka,  Kafkaesk unsurların son derece yoğun hissedildiği, ince bir ironiyle örülmüş alegorik bir metin.
“Camus, olağanüstü bir duyarlılığa ve insan anlayışına sahip.”
 DINO BUZZATI

Author: Albert Camus
Publisher: Can Yayinlari

ISBN 9789750757990
Dimensions: 12.5 x 19.5 cm
Pages: : 144