Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İki Devrim Uzerine

$595 $795

We have run out of stock for this item.


İhtilaflar nedeniyle bazen yeni teoriler geliştirildi, ancak bunlar kazayla gerçekleşti ve tiranlığa karşı en büyük argüman eski yasalara sadakatti. Fransız Devrimi tarafından ortaya çıkarılan değişimden bu yana, sosyal devletin kötülükleri ve kusurları tarafından uyandırılan büyük amaçlar, medeni dünya genelinde kalıcı ve enerjik güçler gibi hareket etmeye başladı. Onlar, bildirecek bir peygambere, onları savunacak bir destekleyiciye ihtiyacı olmayacak şekilde spontane ve saldırgan, fakat popüler, mantıksız ve neredeyse karşı konulmazdır. Devrim, kısmen doktrinleri, kısmen de olayların dolaylı etkisi nedeniyle bu değişikliği etkiledi. O, insanlara isteklerini ve ihtiyaçlarını haklarının en üstün kriteri olarak görmelerini öğretti.”
 
“Güç yozlaştırır, mutlak güç mutlaka yozlaştırır.” cümlesiyle bilinen ünlü düşünür LordActon’ın Amerikan ve Fransız Devrimleri üzerine düşünceleri ilk kez Türkçede.

Author: Lord Acton
Publisher: LIBERUS

ISBN 9786056920998
Dimensions: 0