Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hücumât-i Sitte Risalesi

$295 $395

We have run out of stock for this item.


Hücumât-i Sitte Risalesi, Kur’ân-i Hakîm’in tilmizlerini ve hâdimlerini ikaz etmek ve aldanmamak için yazılmıştır. Şu Altıncı Kısım (Hücumât-i Sitte), inş ve çin şeytanlarının altı desiselerini inşâallah akîm bırakır ve hücum yollarının altısını seddeder.

ihlâsi kıran üçüncü mâni: Korku ve tamahtır. Bu mâni diğer bir kısım mânilerle beraber “Hücumât-i Sitte”de tamamıyla izah edildiğinden ona havale edip, Cenâb-i Erhamurrâhimîn’den bütün esmâ-yi hüsnâsini sefaatçı yapıp niyaz ediyoruz ki: “Bizleri ihlâs-i tâmma muvaffak eylesin, âmîn!..Author: Bediuzzaman Said Nursi
Publisher: Sahdamar Yayinlari

ISBN 9786054038213
Dimensions: 0