Hucreleme Yontemine Gore Turkce 7.Sinif (1 Kitap+1 CD)

Deal of the Day

Hucreleme Yontemine Gore Turkce 7.Sinif (1 Kitap+1 CD)

Author: ANT Stores
$17.95
Türkçe, Hücreleme Yöntemine Göre haz?rlanan kitaplar?m?zda konular, temalara bölündü. Temalar hücreler ?eklinde i?lendi. Konu anlat?mlar?, çal??malarla desteklendi. Ayr?ca çoktan seçmeli testlerle s?nav tekni?inin geli?tirilmesi ve konular? ?nteraktif CD deste?iyle daha iyi kavranmas? hedeflendi.
Book Title Hucreleme Yontemine Gore Turkce 7.Sinif (1 Kitap+1 CD)
Author ANT Stores
Type Book
Date Published Feb 05, 2019
Türkçe, Hücreleme Yöntemine Göre haz?rlanan kitaplar?m?zda konular, temalara bölündü. Temalar hücreler ?eklinde i?lendi. Konu anlat?mlar?, çal??malarla desteklendi. Ayr?ca çoktan seçmeli testlerle s?nav tekni?inin geli?tirilmesi ve konular? ?nteraktif CD deste?iyle daha iyi kavranmas? hedeflendi.