Hucreleme Yontemine Gore Turkce 7.Sinif (1 Kitap+1 CD)

Hucreleme Yontemine Gore Turkce 7.Sinif (1 Kitap+1 CD)

Author: ANT Stores
$25.00 $17.95
Türkçe, Hücreleme Yöntemine Göre haz?rlanan kitaplar?m?zda konular, temalara bölündü. Temalar hücreler ?eklinde i?lendi. Konu anlat?mlar?, çal??malarla desteklendi. Ayr?ca çoktan seçmeli testlerle s?nav tekni?inin geli?tirilmesi ve konular? ?nteraktif CD deste?iyle daha iyi kavranmas? hedeflendi.
Book Title Hucreleme Yontemine Gore Turkce 7.Sinif (1 Kitap+1 CD)
Author ANT Stores
Publisher Zambak YAYINLARI
SKU ZMB-177
ISBN 9789752668294
Türkçe, Hücreleme Yöntemine Göre haz?rlanan kitaplar?m?zda konular, temalara bölündü. Temalar hücreler ?eklinde i?lendi. Konu anlat?mlar?, çal??malarla desteklendi. Ayr?ca çoktan seçmeli testlerle s?nav tekni?inin geli?tirilmesi ve konular? ?nteraktif CD deste?iyle daha iyi kavranmas? hedeflendi.

Deal of the Day