Hizmet Yolunda Gezdiklerim Gorduklerim

Hizmet Yolunda Gezdiklerim Gorduklerim

Author: Sacit ARVASi
$21.00 $14.95

Hizmet Yolunda Gezdiklerim Gördüklerim

Yurtd??? hizmetleri ilk ba?lad???nda Ortaasya’ya ilk giden isimlerden birisi Saadettin Ba?er’dir. Hocaefendi’nin tavsiyeleriyle oralara gidip neler yap?labilece?ini ara?t?rm??, özellikle oralarda okullar aç?lmas? için gayretler sarfetmi? ve bir çok e?itim kurumunun aç?lmas?na vesile olmu?tur. Saadettin Ba?er A?abey bu kitapta çocuklu?undan ba?layarak Mo?olistan’a kadar uzanan hayat hikayesini bizler için anlat?yor.

Title Hizmet Yolunda Gezdiklerim Gorduklerim
Author Sacit ARVASi
Publisher Kaynak YAYINLARI
SKU KYN-290
ISBN 9786054770076

Hizmet Yolunda Gezdiklerim Gördüklerim

Yurtd??? hizmetleri ilk ba?lad???nda Ortaasya’ya ilk giden isimlerden birisi Saadettin Ba?er’dir. Hocaefendi’nin tavsiyeleriyle oralara gidip neler yap?labilece?ini ara?t?rm??, özellikle oralarda okullar aç?lmas? için gayretler sarfetmi? ve bir çok e?itim kurumunun aç?lmas?na vesile olmu?tur. Saadettin Ba?er A?abey bu kitapta çocuklu?undan ba?layarak Mo?olistan’a kadar uzanan hayat hikayesini bizler için anlat?yor.


Hizmet hareketi hakk?nda, “Bu de?irmenin suyu nereden geliyor?” “Bu kadar i?i bu insanlar nas?l ba?ar?yor?” sorular?n? soranlar?n mutlaka okumas? gereken bir eser.

Deal of the Day