Hizmet Yolunda Gezdiklerim Gorduklerim

Deal of the Day

Hizmet Yolunda Gezdiklerim Gorduklerim

Author: Kaynak
$14.95

Hizmet Yolunda Gezdiklerim Gördüklerim

Yurtd??? hizmetleri ilk ba?lad???nda Ortaasya’ya ilk giden isimlerden birisi Saadettin Ba?er’dir. Hocaefendi’nin tavsiyeleriyle oralara gidip neler yap?labilece?ini ara?t?rm??, özellikle oralarda okullar aç?lmas? için gayretler sarfetmi? ve bir çok e?itim kurumunun aç?lmas?na vesile olmu?tur. Saadettin Ba?er A?abey bu kitapta çocuklu?undan ba?layarak Mo?olistan’a kadar uzanan hayat hikayesini bizler için anlat?yor.

Book Title Hizmet Yolunda Gezdiklerim Gorduklerim
Author Kaynak
Type Book
Date Published Feb 05, 2019

Hizmet Yolunda Gezdiklerim Gördüklerim

Yurtd??? hizmetleri ilk ba?lad???nda Ortaasya’ya ilk giden isimlerden birisi Saadettin Ba?er’dir. Hocaefendi’nin tavsiyeleriyle oralara gidip neler yap?labilece?ini ara?t?rm??, özellikle oralarda okullar aç?lmas? için gayretler sarfetmi? ve bir çok e?itim kurumunun aç?lmas?na vesile olmu?tur. Saadettin Ba?er A?abey bu kitapta çocuklu?undan ba?layarak Mo?olistan’a kadar uzanan hayat hikayesini bizler için anlat?yor.


Hizmet hareketi hakk?nda, “Bu de?irmenin suyu nereden geliyor?” “Bu kadar i?i bu insanlar nas?l ba?ar?yor?” sorular?n? soranlar?n mutlaka okumas? gereken bir eser.