Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hilkat-i Evvelin Çekirdeği – Efendiler efendisi Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)

$995 $1295

Mehmet Ali Şengül hocamız ve ağabeyimiz, âlemlere rahmet Mi’râc Şehsüvarımız Hz. Muhammed (aleyhisselam) hakkında “Hilkat-i Evvelin Çekirdeği ve Kâinât Ağacının En Kâmil Meyvesi Efendiler Efendisi Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)” isimli bir çalışma yaptı. Herkesin ve bilhassa gençlerin rahatça okuyup anlayacağı ve istifade edeceği bu eser, bir taraftan Efendimiz’i (sallallahu aleyhi ve sellem) anlatırken; diğer taraftan siyerden nasıl ibret almamız gerekiyor, onu nasıl değerlendirmemiz icap ediyor buna dair işaretler veriyor. Bilhassa “Acı Çeken Hayatı Daha İyi Öğrenir” başlığı okunurken bu husus daha net fark ediliyor. Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) savaşlardaki tutumundan, esir ve çocuklara muamelelerine kadar pek çok güzel ahlâk örneğini bu eserde açık şekilde görüyoruz. Bu arada Müslümanlara tuzak kurup gadreden zalim ve hainlere karşı tutumlarını da öğrenmiş oluyoruz. Ayrıca bu eser bize olaylara bir açıdan bakmayı değil de baştan sona değerlendirip neticelerdeki hikmetleri görmeyi öğütlüyor. Hudeybiye Anlaşması’nda olduğu gibi, zahiren Müslümanların aleyhlerine görünen olayların zamanla Cenab-ı Hakk’ın inayetiyle lehlerine çevrildiğine şahit oluyor ve Allah’ın hikmetine hayran oluyoruz. Bu yüzden olaylar her zaman için öncesi ve sonrasıyla ele alınarak değerlendirilmelidir. Bu ve benzeri pek çok mesele bu kitapta geçmektedir. Onun için eserden dikkatlice istifade etmeye çalışalım…

Author: Mehmet Ali Sengul
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682368404
Dimensions: 0