Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hayatın İhtişamı Karşısında Evrimin Acizliği

$1295 $1595


“Allah’ın varlığı ve birliği de, Darwinci Evrimin büyük çoğunluğu yoruma dayanan iddiaları da “bilimsel” kriterler ile laboratuvara sokulup, kontrollü ve tekrarlanabilen deneylerle test edilemez. Allah’a inanıp imân eden birisi de, Darwinist Evrim’e inanan birisi de, kâinat kitabını okuyup yorumlayarak bir karara varmak mecburiyetindedir. Biyolojik âlemde Allah’ın isimlerinin tecellisi olarak gördüğüm muhteşem sanatlı güzellikler karşısında benim imânım artarken, aynı canlıları görüp, bunlar “tabiatın tesadüfen, kendi kendine ürettiği, gâyesiz ve hikmetsiz varlıklardır” diyen, hayalî bir şahsa karşı aklın ve ilmin verileriyle cevaplar üretmeye çalıştım. Kendimin de geçmişte yaşadıklarımı, bu çağda daha ağır olarak yaşayabilecek meraklı gençlerin zihninde, belki bazı hakikat tomurcuklarının yeşermesine vesile olabilirim diye yazdım.”

Author: Prof.Dr.Irfan Yilmaz
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682366882
Dimensions: 9.5x6.5 inches
Pages: : 381