Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Harputlu Kemal Efendi

$1095 $1295

We have run out of stock for this item.


Rahmânî cezbeler içerisinde sâde ve sereserpe konuşan Harputlu Kemâl Efendi'yi doğru anlamak hem çok kolay, hem de çok çok zordur. Üstad Necib Fazıl'a göre anlamak diye bir şey yok zâten, anlar gibi olmak vardır. 

Bu duygular ve algılar ikliminde okunması gereken bu kitab, belli bir kesime değil herkese hitab özelliğini taşıyor. Herkesin ve her kesimin tadabileceği çooook şeyler var bu sohbet sofralarında. 

Kitabın Sünnetin, hakîkatın ve hikmetin, kısacası Dört Kapı'nın ve Kırk Makam'ın selâm ve kelâmini özetliyor bu dosya… Yâ Selâm!

Author: Mustafa Ozdamar
Publisher: Kirk Kandil Yayinlari

ISBN 9789758225835
Dimensions: 0