Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Goç Zamanı

$1195 $1395

Çağdaş Türk edebiyatının en yoğun kısa hikâyelerinden oluşan bir derleme... Belli bir çevre ile sınırlı kalmadığı, konularını değişik muhitlerden aldığı halde hepsinde aynı sıcaklık ve derinliğe ulaşabilen bir yazar... Bir duygunun, düşüncenin yahut hayattan bir kesitin olduğundan da canlı yaşanışı... Bir Çınar Vardı (1959), Göç Zamanı (1975,90,95) ile "Papağan Dedi Ki" başlığı altında derlenip ilk defa yayınlanan hikâyeleri bir arada ve sırayla. 

"Dede her kelimenin tadına baka baka, ağır ağır: "Bir gece" derdi. "Sabaha karşı Münâdi, göç zamanıdır diye bağıracak." Kaç geceler boyunca, o sesi duyabilmek için beklerken uyuyakalmışım. Çok defa salâ ile Münâdi'nin çağrısını birbirine karıştırmış, heyecanlanmıştım. Kaç kez sabah ezanında bir şey, Dede'nin anlattığı yeri çağrıştırmıştı bana." 

Bahaeddin Özkişi Münadi’nin çağrısına uyup ebedî heyecanı duymaya Dede’nin anlattığı yere gitti. Ondan bize kalan yukarıdaki dört eseridir.

Author: Bahaeddin Ozkisi
Publisher: Otuken Nesriyat

ISBN 9789754376739
Dimensions: 0