Gercek Ozgurluk

Save

Kitap Yurdu

$ 13.95 
SKU: ANTS-GKK-482
ISBN: 9789751416483
Dogan Cuceloglu / Remzi Kitabevi

Share:

Üniversite ö?rencisi Timur ile profesörlükten emekli Yakup Bey tan???rlar. Yakup Bey, Timur'un gözlerinde duygu, dü?ünce ve davran??lar?yla ya?am? özgürce kucaklayamayan, özüne ula?amam?? bir gencin iç yaln?zl???n? ve buruklu?unu görür. Aylar sürecek bu sohbet Timur için kültür robotlu?undan "?ahsiyet" olmaya götüren bir özgürlük yolculu?una dönü?ür.

Our brands