Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Fıkhi Açıdan Türkçe İbadet

$495 $695

Türkçe ibadet veya Arapça dışındaki herhangi bir dilde ibadetle ilgili yazılmış ilmi kitaplar oldukça azdır. Özellikle 1789 Fransız İhtilali'nden sonra başlayan etnik milliyetçilik (ırkçılık) akımlarının bir neticesi olarak tartışılmaya başlayan bu konunun doğru kaynaklardan öğrenilmesi çok önemlidir. Bu kitap, bir tez çalışması titizliğiyle ele alınmış ve incelenmiştir. İbadetin manası ve kapsamı, ibadetlerde Türkçe, namazlarda Türkçe gibi konuları kapsayan kitap, hacimli bir kaynakçaya sahiptir.

Author: Doc. Dr. Ismail KOksal
Publisher: Isik Akademi Yayinlari

ISBN 9789756079430
Dimensions: 0