Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Farklı Seslerin Ahengi

$595 $795

14-15 Kasım 2008 tarihinde Rumi Forum tarafından Georgetown üniversitesi, Washington’da düzenlenen “Küresel Sorunlar Çağında islam: Gülen Hareketi’nin Alternatif Perspektifleri” adlı Sempozyum’da, eğitim, diyalog, yardımlaşma, etik, kadın hakları gibi farklı açılardan Gülen Hareketi’nin değerlendirildiği otuz dokuz adet tebliğ sunulmuştur.

Prof. Akbar Ahmad, Dr. David Cuthell, Prof. Ian Williams, Dr. Jill B. Caroll, Dr. John Borelli, Dr. John Borelli, John Haughey, S.J.: Prof. John O. Voll, Dr. Paul Heck, Prof. Paul Weller, Dr. Qamar-ül Hüda, Prof. Seyyed Hoşsein Nasr, Sidney Griffith, Prof. Thomas Michel, S.J. gibi alanının uzmanı bir seçici kurul tarafından sunulmaya layık görülen bu tebliğler yine Rumi Forum tarafından ?ngilizce olarak yayınlamıştır. Bu kitapta yer alan makaleler, bahsi geçen eserde yer alan sekiz adet tebliğden müteşekkildir.

--------------------------------------------------------------------------------Author: HEYET
Publisher: Nil Yayinlari

ISBN 9789753154321
Dimensions: 0