Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Fahreddin Razi Sonrası Metafizik Düşünce Katibi Orneği

$1195 $1395

We have run out of stock for this item.


Katibi'nin ilmi kişiliğini tanıtmaya ve metafiziğe dair görüşlerini, miras aldığı entelektüel gelenekle mukayeseli bir şekilde ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma, İbn Sina'dan Razi'ye ve oradan Osmanlı'ya uzanan nazari düşüncenin serüvenine, Katibi bağlamında ışık tutmaktadır.

Author: Mustakim Arici
Publisher: Klasik Yayinlari

ISBN 9786055245702
Dimensions: 0