Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ezeli Hikmet ve Dinler

$1395 $1595

We have run out of stock for this item.


Bu çalışmada Gelenekselci Erol diye bilinen entelektüel çevrenin öncelikli olarak din anlayışları ve buna bağlı konulardaki çeşitli eğilimleri değerlendirilmektedir. Rene Geuenon, Ananda K. Coomaraswamy ve Frithjof Schuon ekolün öncü entelektüelleri olmakla birlikte, yaşayan temsilcileri arasında Seyyid Hüseyin Nasr'ın öne çıktığı görülmektedir.

Gelenekselciler, gelenek kavramıyla, Mutlak Varlık'tan vahiy ya da ilham yoluyla gelen ve metafizik, din, bilim, sanat, ahlak gibi bütün alanlarda yansımasını bulan ve her dönemde bozulmadan varlığını sürdüren ilkeler bütününü kastetmektedirler. Bu ilkeler temeline modern dünyanın temel eğilimlerinin eleştirisi eserin öncelikli konusunu oluşturmaktadır.

Author: Huseyin Yilmaz
Publisher: INSAN YAYINLARI

ISBN 9755743417
Dimensions: 0