Ezeli Hikmet ve Dinler

Ezeli Hikmet ve Dinler

Author: Huseyin Yilmaz
$15.95 $13.95
Bu çalışmada Gelenekselci Erol diye bilinen entelektüel çevrenin öncelikli olarak din anlayışları ve buna bağlı konulardaki çeşitli eğilimleri değerlendirilmektedir. Rene Geuenon, Ananda K. Coomaraswamy ve Frithjof Schuon ekolün öncü entelektüelleri olmakla birlikte, yaşayan temsilcileri arasında Seyyid Hüseyin Nasr'ın öne çıktığı görülmektedir.

Gelenekselciler, gelenek kavramıyla, Mutlak Varlık'tan vahiy ya da ilham yoluyla gelen ve metafizik, din, bilim, sanat, ahlak gibi bütün alanlarda yansımasını bulan ve her dönemde bozulmadan varlığını sürdüren ilkeler bütününü kastetmektedirler. Bu ilkeler temeline modern dünyanın temel eğilimlerinin eleştirisi eserin öncelikli konusunu oluşturmaktadır.
Title Ezeli Hikmet ve Dinler
Author Huseyin Yilmaz
Publisher INSAN YAYINLARI
SKU BSR-2184
ISBN 9755743417
Bu çalışmada Gelenekselci Erol diye bilinen entelektüel çevrenin öncelikli olarak din anlayışları ve buna bağlı konulardaki çeşitli eğilimleri değerlendirilmektedir. Rene Geuenon, Ananda K. Coomaraswamy ve Frithjof Schuon ekolün öncü entelektüelleri olmakla birlikte, yaşayan temsilcileri arasında Seyyid Hüseyin Nasr'ın öne çıktığı görülmektedir.

Gelenekselciler, gelenek kavramıyla, Mutlak Varlık'tan vahiy ya da ilham yoluyla gelen ve metafizik, din, bilim, sanat, ahlak gibi bütün alanlarda yansımasını bulan ve her dönemde bozulmadan varlığını sürdüren ilkeler bütününü kastetmektedirler. Bu ilkeler temeline modern dünyanın temel eğilimlerinin eleştirisi eserin öncelikli konusunu oluşturmaktadır.

Deal of the Day