Cem Sultan Esir Sehzade

Save

Kitap Yurdu

$ 7.95 $ 10.00
SKU: ANTS-GKK-081
ISBN: 9786050816877
Hakan Kagan / Timas YAYINLARI / 2014

Share:

Kitab?n ilk bask?s? "Cem & Taht?na Kavu?amayan ?mparator" ismiyle yay?mlanm??t?r.

Mavi gözlü, uzun kirpikli, yak???kl?yd?;
Tez canl? ama vakurdu;
?lk ?mparator Fatih'in gözdesiydi...
?ki eski ba?kent, Bursa ve Konya, abisiyle taht mücadelesine meydan oldu;
Ad?na hutbe okuttu, sultanl?k ilan etti...
?syan?nda ba?ar?l? olamad?, Rodos ?övalyelerine s?g?nd?;
Kand?r?ld?; bu, 13 y?ll?k esaretin ba?lang?c?yd?;
Ba??n?n degeri her y?l Papa'ya ödenen 40.000 alt?nda...
?tti kadehi, takmad? haç?, vermedi dünya krall?g?na dini.
Evlat ve vatan hasreti yol agz?yd?.
36 y?ll?k ömründe 36 padi?ahtan biri olamad?...

Cem Sultan'?n hikâyesini; Fatih Sultan Mehmed'in ölümü, Bayezid'in taht mücadelesi, Anadolu'da ?ii olu?umlar?, isyanlarlar ve iki büyük a?k çerçevesinde kurguluyor Hakan Kagan Cem Sultan roman?nda. On üç y?ll?k esareti boyunca evlad?na, e?ine ve vatan?na hasret kalan; bir oglu Sultan Bayezid, diger oglu da Kanuni taraf?ndan bogdurulan; Napoli'de Capoua ?atosu'nda zehirlenerek öldürülen; “Sultanl?k olmazsa dervi?lik de ho?tur” m?sras?n?n sahibi ?air ?ehzade Cem Sultan'?n hazin öyküsü, Hakan Kagan'?n sürükleyici anlat?m?yla...

Our brands