Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün! (Lise ve Yetişkin Düzeyi)

$695 $895

We have run out of stock for this item.


Aklı Başında İnsan 
Düşünmek nedir? Ömrümüzün mimarı olan 
düşüncelerimize gelişigüzel tâbi mi oluruz? Yoksa 
düşünce, eğitilebilir, geliştirilebilir, sağlamlaştırılabilir bir 
şey midir? Bilgi nedir, malumat ne, varsayım ne? Hakikat 
nedir, hayal ne? Elinizdeki kitap, bu sorulara cevap 
aramak için yazıldı. Sağlıklı düşünme, bireyin yaşamı aklı 
başında bir şekilde sürdürmesi ve yaşamına anlam 
vermesi demektir.
Aklı başında insan:
• Gerçekleri araştırma yaparak keşfeder.
• Her konuda kesin yargılar vermekten kaçınır.
• Desteksiz genelleme eğilimine karşı koyar.
• Kendi istiyor diye doğrunun yanlış, yanlışın doğru 
olmayacağının farkındadır. Bu sebeple, korkuyor ve kaygılanıyor olsa da gerçeklerle yüzleşir.
• Doğruluğun kaynağının kendi olmadığını bilerek, insanlarla iletişim kurmaktan, onları 
dinlemekten, onlardan öğrenmekten uzak durmaz.
• Duygularını inkâr etmez, onların bir sebeple meydana geldiklerini bildiği için o sebepleri 
düşünür.
Sağlıklı düşünme konusunda bir farkındalığın oluşması fikrini sahiplenen bu kitabın, okurun 
düşünce ufkunda aydınlık bir yol açması ümidi ile…Author: Yasin Ramazan
Publisher: Server Yayinlari

ISBN 9786257626477
Dimensions: 0