Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Dünyayı Güzelleştirmek

$995 $1295

We have run out of stock for this item.


Cansever Hoca, kaynağını çok aradığı bir hadis-i şerife dayanarak sanatın asıl vazifesinin dünyayı güzelleştirmek olduğunu söyler, estetiğini ve mimarî felsefesini bu görüşe dayandırırdı. ?çinde mutlu bir hayat sürebileceğimiz güzel dünyanın, avutucu eğlencelerle değil, şehirleri ve konutları insanın "eşref-i mahlûkat" olduğu göz önüne alınarak yeniden inşa etmek suretiyle kurulabileceğine inanmıştı. Meskenin insanları sadece yağmur ve soğuktan koruyan barınaklar olarak görüldüğü, insanın güzel bir dünyada yaşama ve çevresinin oluşmasına katılma hakkı ve sorumluluğu kabul edilmediği sürece, Cansever Hoca ya göre, asıl mânâsında beşerî ve güzel bir çevre meydana getirmek mümkün değildi
Beşir Ayvazoğlu
Edebiyat dünyamızın usta kalemi Beşir Ayvazoğlu, Türk-?slâm medeniyetini koruyan, geliştiren ve bir yaşama biçimi olarak neşreden Osmanlı bakiyesi aydınların örnek hayatlarını gelecek nesillere taşımaya bilge Mimar Turgut Canseverle devam ediyor.
Ayvazoğlunun nefis uslubuyla okur kendisini kâh Turgut Canseverin-çok az bilinen çocukluk ve gençlik zamanlarında, kâh babası Doktor Hasan Ferit Canseverin Türk Ocaklarını kurmak için verdiği mücadelelerin içinde buluyor.
Turgut Canseverin "Dünyayı Güzelleştirmek" olarak özetlediği mimarî felsefesini, sanat görüşünü ve kısa sürede bütün dünyada müthiş bir hızla gelişen şehirleşmenin Türkiyede nasıl tezahür ettiğine dair görüşlerini kendisiyle sohbet ediyormuş gibi okuyacaksınız.Author: Besir Ayvazoglu
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786050807585
Dimensions: 0