Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Dünya Klasikleri CEFR - A2 - Temel Seviye 2

$2895

Nevlisan Yayınları Dünya Klasikleri, Türkçeyi yeni öğrenen yabancı öğrencilere hitap etmektedir.
Kitaplar; Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nda (CEFR) belirtilen dil seviyelerine göre hazırlanmıştır.
Kitaplardaki metinler tekrar gözden geçirilmiş, anlatım sadeleştirilmiş ve kısa cümleler tercih edilmiştir.
Kitaplar; öğrencilerin yaşlarına uygun olarak resimlendirilmiştir.
Kitaplarda genellikle beş temel zaman kullanılmış, temel dil bilgisi kuralları esas alınmıştır.
Temel Seviye 2 kitapları;
Kral Midas ve Altın Dokunuş
Bencil Dev
Kral Arthur ve Taştaki Kılıç
Truva Atı
Fareli Köyün Kavalcısı

Author: Heyet
Publisher: Nevlisan Yayinlari

ISBN 9781913559137
Dimensions: 0