Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Diyalog ve Kurtuluş Tartışmaları

$695

We have run out of stock for this item.


Bugünkü dünya gerçeği, belli bir din veya medeniyet mensuplarının, kapılarını ve pencerelerini farklı olanlara kapatarak yaşamalarına imkan vermiyor; hatta daha ileri giderek "farklıları evlerden çıkarmak" bile mümkün değildir.

Benim bu küçük kitapta yer alan konuşmalarım ve yazılarımda hedefim, diyaloğun fayda ve muhtemel risklerine dikkat çekmek, Müslümanların başta "tebliğ, temsil ve cazip imaj oluşturma" olmak üzere güzel hedeflerini gerçekleştirmeleri için diyaloğa olan ihtiyaçlarının altını çizmek, Müslüman grupların bu konudaki farklı yaklaşımlarına dayanarak birbirlerine öteki muamelesi yapmalarını önlemeye katkıda bulunmak, ötekinden önce kendi aralarında diyaloğu teşvik etmektir.

Kök ve gövde sağlama alındıktan sonra öteki ile diyaloğun riskleri asgariye inecek; bu çeşit faaliyetler değişim rüzgârinin yönünü belirlemede Müslümanların da önemli payları olmasına yol açacaktır.Author: Mavi Ufuklar
Publisher: Mavi Ufuklar

ISBN 9786054351145
Dimensions: 0