Ç?lg?n Kalem Penna ve Arkada?lar? Uzay Maceras?nda

Deal of the Day

Ç?lg?n Kalem Penna ve Arkada?lar? Uzay Maceras?nda

Author: Timas
$6.95
Kalemlerin dünyas?nda macera devam ediyor! Kahramanlar?m?z Ralph ile Sara'n?n okulunda "Uzay Haftas?" için çe?itli etkinlikler düzenlenirse ne olur? Peki ya ö?renciler bir uzay kamp?na giderse? Tabii ki Ç?lg?n Kalem Penna ve en az onun kadar ç?lg?n arkada?lar?na yeni bir maceraya hem de bir uzay maceras?na at?lmalar? için f?rsat do?ar! Elbette ezeli dü?manlar? Karakeçeli onlar? bu macerada da yaln?z b?rakmaz ve i?lerini zora sokar. Penna ve arkada?lar? bu sefer de Karakeçeli'nin oyununu bozup i?leri yoluna sokmay? ba?arabilecekler mi? Çocuklar bu kitaplar? keyifle okurken uzay, gezegenler ve pek çok gök cismi hakk?nda da bilgi sahibi olacaklar... 
(Tan?t?m Bülteninden)
Book Title Ç?lg?n Kalem Penna ve Arkada?lar? Uzay Maceras?nda
Author Timas
Date Published Feb 05, 2019
Kalemlerin dünyas?nda macera devam ediyor! Kahramanlar?m?z Ralph ile Sara'n?n okulunda "Uzay Haftas?" için çe?itli etkinlikler düzenlenirse ne olur? Peki ya ö?renciler bir uzay kamp?na giderse? Tabii ki Ç?lg?n Kalem Penna ve en az onun kadar ç?lg?n arkada?lar?na yeni bir maceraya hem de bir uzay maceras?na at?lmalar? için f?rsat do?ar! Elbette ezeli dü?manlar? Karakeçeli onlar? bu macerada da yaln?z b?rakmaz ve i?lerini zora sokar. Penna ve arkada?lar? bu sefer de Karakeçeli'nin oyununu bozup i?leri yoluna sokmay? ba?arabilecekler mi? Çocuklar bu kitaplar? keyifle okurken uzay, gezegenler ve pek çok gök cismi hakk?nda da bilgi sahibi olacaklar... 
(Tan?t?m Bülteninden)