Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Can Türkçe 4 Çalışma Kitabı

$2895 $2910

We have run out of stock for this item.


Can Türkçe Öğretim Seti 4, 10-12 yaş grubu ilkokul öğrencilerine hitap etmektedir.
Bu set aşağıdaki kitaplardan ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:

Bu set; konuşma, yazma, dinleme, pratik yapma, tekrar etme ve şarkı söyleme gibi etkinliklerle öğrencilerin daha çok sözlü ve yazılı olarak iletişim kurmalarını amaçlamaktadır.
Öğrenci, ders işlenirken sadece dinleyici ve izleyici durumunda olmayıp dersi tamamlayan, dersin içinde aktif rol alan bir konuma sahip olacaktır. Öğrenci konuları sadece dinleyerek ve izleyerek değil bizzat rol alıp uygulayarak öğrenecektir.
Can Türkçe Öğretim Seti 4’te kullanılan diyaloglar 10-12 yaş grubu ilkokul öğrencilerinin kolaylıkla kavrayabileceği kelimelerden ve kelime gruplarından oluşmaktadır.Author: Komisyon
Publisher: Nevai Yayinlari

ISBN 9781916819078
Dimensions: 0