Necip Faz?l K?sakürek-Büyük Do?u Irma??

Necip Faz?l K?sakürek-Büyük Do?u Irma??

$28.00 $19.95

Mehmed Akif, Sezai Karakoç, Cahit Zarifo?lu, Akif ?nan gibi yerli dü?üncenin halkalar?n? olu?turan öncü ?ahsiyetleri inceleyen edebiyatç?-yazar Ali Haydar Haksal, bu kitapla bu halkaya üstat Necip Faz?l'? da ekliyor. Kendisi de öykücü olmas? bak?m?ndan Necip Faz?l öyküsünü derinlemesine inceleyen Haksal, üstad?n ?ahsiyeti, ?iiri, öyküsü, roman?, tiyatrolar? ve özellikle dergicili?i üzerinden ayn? zamanda dönemin temel e?ilimlerini ortaya koyuyor.
(Tan?t?m Bülteninden)

Title Necip Faz?l K?sakürek-Büyük Do?u Irma??
Author Ali Haydar Haksal
Publisher ?z Yay?nc?l?k
SKU BSR-0442
ISBN 9786053261452

Mehmed Akif, Sezai Karakoç, Cahit Zarifo?lu, Akif ?nan gibi yerli dü?üncenin halkalar?n? olu?turan öncü ?ahsiyetleri inceleyen edebiyatç?-yazar Ali Haydar Haksal, bu kitapla bu halkaya üstat Necip Faz?l'? da ekliyor. Kendisi de öykücü olmas? bak?m?ndan Necip Faz?l öyküsünü derinlemesine inceleyen Haksal, üstad?n ?ahsiyeti, ?iiri, öyküsü, roman?, tiyatrolar? ve özellikle dergicili?i üzerinden ayn? zamanda dönemin temel e?ilimlerini ortaya koyuyor.
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day