Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Bitmeyen Hesaplaşma

$1095 $1195

Doğu ve Batı'nın, Hilâl ile Hac'ın, bu iki medeniyet ve inancın tarih boyunca her alandaki karşılaşması, iki rakip dünyanın bugüne uzanan ilişkilerini şekillendirmiştir. Günümüzde "tarihin sonu" ve "medeniyetler çatışması" gibi söylemler ve medeniyetler diyaloğu sarkaçında gidip gelen iki âlemin münasebetleri, tarihî mirasının izlerini taşımaktadır.
Batı ile ?slâm medeniyetlerinin iç içe geçen müşterek tarihi, uzunca bir zaman diliminde Osmanlı'yla kesişmiş ve bütünleşmiştir. Osmanlı özelinde iki âlemin kadim mücadelesini ve hesaplaşmasını incelemek, oldukça farklı ve geniş bir bakış açısı sunuyor.

Bitmeyen Hesaplaşma'da Malazgirt'ten çanakkale'ye uzanan, kaynağını Haçlı seferlerinden alan, Osmanlı'yı ve ?slâm dünyasını parçalama ve sömürgeleştirme oyununun tarihi süreci ve bugünkü yansımaları ele alınmıştır.

Bitmeyen Hesaplaşma, Doğu ile Batı arasındaki münasebetlerin Osmanlı bağlamında daha iyi anlaşılmasına göz ardı edilemez katkılar sunmaktadır. Doğu ile Batı'yı, Hilal ile Hac'ı yeniden keşfetmek adına çıkılan tarih yolculuğu yepyeni ufuklar açıyor...Author: Ismail Colak
Publisher: Nesil Yayinlari

ISBN 9789752695245
Dimensions: 0