Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Birbirine Karışmayan İki Deniz

$895 $995

Türk şiirinin şüphesiz çok önemli ve değerli iki ismi Sezai Karakoç ve İsmet Özel’dir. Bu iki ismi şiirleri yanında nesirleri de hem Türk şiirine hem Türk edebiyatına hem Türk düşünce dünyasına etki etmiştir. Bu etki, kiminde karşısında olmak kiminde onun gibi olmak şeklinde tezahür eder. Her iki durumda da bu iki ismin yazdıklarının, görüşlerinin, yaşamlarının dikkatle incelenmesi elzemdir. Kâmil Yeşil, hem edebiyatçı olarak bu iki büyük ismin eserlerine dikkatle yaklaşıyor hem de onlarla bizzat tanışmış, sohbetlerinde bulunmuş, görüşlerini takip etmiş, yakından tanımış biri olarak onları anlatıyor.
 
Sezai Karakoç’un İkinci Yeni’deki etkisinden Mavera yazarlarıyla olan münasebetine, Necip Fazıl’la olan hoca-öğrenci ilişkisinden Cemal Süreya’yla olan arkadaşlığına, hakkında yazılanlara verdiği cevaplarla, bu isimlerin Sezai Karakoç aynasından yansımalarıyla “gerçek” bir Sezai Karakoç portresi çiziyor.
 
İsmet Özel için de hem eserlerini tahlil ediyor hem İsmet Özel’in şiir ve düşünce dünyasındaki yerini gösteriyor hem Özel’in “Türklük” kavramını onun eserlerinden yola çıkarak açıklıyor hem de İsmet Özel aynasından yansıyan isimleri bütüncül bir bakışla ele alıyor. 
 
Bu iki büyük şairi anlamak için gereken anahtar Birbirine Karışmayan İki Deniz’de.

Author: Kamil Yesil
Publisher: Sule Yayinevi

ISBN 9786258062540
Dimensions: 0