ANKARA'NIN ATESTiR YOLU

Save

Gokkusagi

$ 12.50 $ 16.00
SKU: ANTS-GKK-040
ISBN: 9786050821550
Ismail BILGIN / Timas YAYINLARI

Share:

Vatan topraklar?na dü?manlar?n ayak basmas?na daha fazla dayanamad? Mehmed Âkif. ??gal y?llar?nda Sebilürre?ad dergisiyle yapt?g? mücadele de yetmedi ona. ?stanbul'da art?k rahat edemeyecegi hakikatine sar?larak, oglu Emin Âkif'le beraber Ankara yollar?na dü?tü. Yeri geldiginde gizlenerek, yeri geldiginde at s?rt?nda, yeri geldiginde trenle, yeri geldiginde yayan… Yolda kar??la?t?klar? bag?ms?zl?k mücadelesine ba? koymu? dostlar? ve insanlarla birle?ip zorlu bir yolculuk gerçekle?tirdi ad?m ad?m. 

Our brands