Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Anadolu Uygarlıkları ve Antik Şehirler

$1395 $1595

We have run out of stock for this item.


Anadolu, pek çok uygarlığın doğduğu, geliştiği ve bugünkü Batı kültürünün çekirdeğini oluşturmuş bölgedir. Dünya üzerinde, Hitit, Urartu, Frig, Lidya, Helen, Roma, ve Bizans kültürlerinin hepsine birden sahip olan, bu kadar çok kültürü bağrında barındırmış başka bir ülke yoktur. Bu müthiş bir zenginliktir. Bu zenginliği iyi tanımak tanıtmak gerekir.

Bu düşünceden hareketle bu kitap, Anadolu'daki antik kentleri tanıtabilmek için bir rehber olmanın yanı sıra, Prehistorik dönemden Bizans İmparatorluğu'nun sonuna kadar Anadolu'nun binlerce yıl içinde beşiklik yaptığı farklı yüksek kültürlerin tarihini, sanatını yaşadığımız toprağın tarihini öğrenmek isteyenler için yazılmıştır.

Author: Selcuk Gur
Publisher: Alfa Yayinlari

ISBN 9789752979482
Dimensions: 0