ALLAHI BiLDiĞiMi SANIRDIM

Save

ANT Stores

$ 9.95 $ 10.00
SKU: TUR-001
ISBN: 9786054505067
Nihat Hatipoglu / Turkuvaz Kitap

Share:

Yazar: Nihat Hatipoglu
Yay?nevi: Turkuvaz Kitap

"Peygamberimizin, 'Kim benim demediklerimi bana mal ederse ate?teki yerine haz?rlans?n.' Sözü cüretkar ve ?ahsi dü?üncelerini vahiy önüne koyacaklar için çok uyar?c?d?r. ??te biz de bu ölçülerden hareket ederek de?i?ik vesilerle bize sorulmu? olan sorulara verdi?imiz cevaplar? k?sa olarak kitab?m?za ald?k. Gerekmedikçe cevaplar? uzun tutmamaya gayret ettik. Bundan sonraki dönemlerde de Rabbim müsaade ederse benzeri çal??malar? takdim edece?iz. Varsa hatalar?m?z Rabbimizin engin rahmetine s???n?r?z ve sizlerden dua bekleriz."

Our brands