Akillisin Neden Okumuyorsun?

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 $ 19.95
SKU: ANTS-GKK-058
ISBN: 9786051713144
Mehmet Gündem / ALFA YAYINLARI / 2016

Share:

1942 Anadolu'sundan siyah beyaz bir foto?raf. ?lkokul bahçesinde 33 çocuk. Bak??lar?nda hüzün bar?nd?ran a??r bir tedirginlik var. Adeta çocuk de?il büyük dertleri olan büyük adamlar onlar… Sanki Cumhuriyet’in ilk neslinin trajedisini yans?t?yor.
O çocuklardan biri bügün için bize tan?d?k:
Rüstem Eyübo?lu… Eyübo?lu Okullar?’n?n kurucu sahibi. 22 ya??na kadar gemilerde a?ç? olarak çal??t?ktan sonra bir üniversite ö?rencisinin, “Sen ak?ll?s?n, neden okumad?n?” cümlesiyle dümeni k?r?p okumaya karar vermi?. Bir y?lda ortaokulu, üç y?lda liseyi bitirerek, yüksek mühendis olmu?, yeter demeden doktoras?n? tamamlay?p üniversitede on y?l hocal?k da yapm??. Sonras?nda bir giri?imci olarak dersaneler ve özel okullar kurmu?. O, e?itimi sevda haline getirmi? biri…
??te s?rad??? bir hikâye. Ve renkli...

Our brands