Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Açık Toplum ve Düşmanları (2 Cilt Birarada) (Ciltli)

$2495 $2695

We have run out of stock for this item.


1. Cilt Platon'un Büyüsü
2. Cilt Hegel, Marx ve Sonrası

I. Dünya Savaşı sırasında siyasî sürgünde yazılan ve ilk kez 1945 yılında basılan Açık Toplum ve Düşmanları, Yirminci Yüzyıl'ın en etkili kitaplarından biridir. Bertrand Russell'ın "demokrasinin kuvvetli ve derin bir savunusu" diyerek selamladığı bu esere, Platon, Hegel ve Marx'ın felsefelerinin merkezden plânlanmış siyasî sistemlerinde mündemiç olan tehlikeleri açığa çıkaran efsanevî bir saldırıdır. Popper'ın oldukça kolay kavranabilir üslûbu, bilgeliği, büyük filozofların fikirlerinin berrak açıklamaları ve günümüzde dünya genelinde totaliter sistemlerin yeniden dirilmeleri, Açık Toplum ve Düşmanları'nın hâlâ devam eden popülaritesini açıklayan üç sebeptir.

Author: Karl R. Popper
Publisher: LIBERTE YAYINLARI

ISBN 9756201787
Dimensions: 0