Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Abdülkadir Geylanı

$995

We have run out of stock for this item.


Zuhûrunun şiddetinden gâlib olan yüce Allah’ın kudret ve azamet serası evren ve devran. Zaman ve mekân, her şey ve her taraf, onun zuhûruna meydan... Ve bu meydanın gayb sâhini Sâh-i Geylânî... Velîler velîsi Gavsiâzâm Seyyid Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin hayatı ummanında seyran... Yâ Selâm!.. (Arka Kapak)

Author: Mustafa Ozdamar
Publisher: Kirk Kandil Yayinlari

ISBN 9799758225100
Dimensions: 0