Adım Adım 365 Etkinlik

Save

Desen Kitapevi

$ 13.95 
SKU: ANT-DSN-0015
ISBN: 9786051145143
Fiona Watt / Timas Cocuk

Share:

Ad?m Ad?m 365 Etkinlik bizi e?lenceli dünyas?na davet ediyor!
Gazeteden kalelerle çevrili mukavva ?ehrinizde, çiçekten çiçe?e konan kâ??t kanatl? kelebeklerin pe?inden ko?abilirsiniz. Rengarenk kâ??tlardan yapt???n?z pastalarla; uykucu kedileri, cambaz palyaçolar? hatta mukavva dinozorlar? bile besleyebilirsiniz.
Herkes için ad?m ad?m...
1. Okul öncesi çocuklar?n?n ebeveyn ve ö?retmenleri! Biz kitap size çocuklar?n?zla e?lenceli vakit geçirirken onlar?n görsel zekâlar?n? ve el becerilerini de geli?tirme f?rsat? sunuyor.
2. ?lkö?retim ö?rencileri! Teknoloji ve tasar?m dersleri için pratiklik kazanman?z? ve arkada?lar?n?za, el eme?i göz nuru hediyeler yapman?z? sa?layacak öneriler bu sayfalar?n içinde.
3. K?z teknik ve meslek lisesi ö?rencileri! Arkada?lar?n?z aras?nda ön plana ç?kmak için bu kitab?n sayfalar?n? çevirmeye ba?lay?n. Müthi? fikirlerle kar??la?acaks?n?z.
4. Okul öncesi ö?retmenl?i bölümünde okuyanlar! Bu kitap sizin için harika bir kaynak olacak.

Our brands