40 Hadis Boyama Kitabi

Kitap Yurdu

$ 9.95 
SKU: ANTS-GKK-240
ISBN: 9789758739431
Amine Kevser Karaca / Dus Degirmeni

Share:

Çocuklar?m?za Peygamberimiz’in güzel ahlak?ndan ve tavsiyelerinden örnekler göstermek amac?yla haz?rlanan kitapta 40 hadis yer almaktad?r. Çocuklar?m?z bir yandan resimleri boyarken di?er yandan yeti?kinin okumas?yla hadisleri duyacak, bu sayede görgü ve hayat kurallar?n? Peygamberimiz’den ö?renerek hayatlar?na geçirmi? olacaklar.

Our brands