3-10 Yas Cocuklar icin Oyun ve Etkinlikler

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-426
ISBN: 'I440810
Cocuk ve Aile Terapisti Kudret Eren Yavuz / Hayy Kitap

Share:

Elinizdeki bu kitap, onlarca anne baba ve çocuk psikoterapisti taraf?ndan uygulanm??, geli?tirilmi?, 3-10 ya? aral??? için tam 70 oyun ve etkinli?in yer ald??? çok önemli bir kaynak, tam bir tecrübe kitab?d?r. Bu oyun ve etkinliklerin her biri hem çocu?unuzun geli?mesini, hem de onun bilmedi?iniz yönlerini ke?fetmenizi, yak?nla?man?z?, problemlerini anlaman?z?, yavrunuza ve kendinize daha etkin yollarla yard?m etmenizi sa?layacak. Bu tecrübe kitab? sizi çocuklar?n?z?n ruhlar?nda bugünden yar?na biriktirip saklayabilece?iniz güçlü an?lar olu?turmaya davet eder.

Our brands