Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

13. YY Sufi Metinlerinde İman ve Amel

$2195

We have run out of stock for this item.


Bilhassa İbn Arabî ve Mevlânâ Celâleddin Rûmî üzerine yazdığı eserler ve yaptığı tercümeler ile tanınan William Chittick bu eserde, Sadrettin Konevî'ye izafe edilen üç tasavvufî metni inceliyor. 

Tam metin olarak neşredilen bu yazılar, Tasavvufun latif meseleleri kadar yola yeni başlayanlar için tembihler ve basit açıklamalar da içeriyor. Farklı sûfî şairlerin şiirlerinin de eşlik ettiği açıklamalar 13. yüzyıl İslam Tasavvufuna ışık tutuyor.

Author: William C. Chittick
Publisher: Litera Yayincilik

ISBN 9786059925730
Dimensions: 0