Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Turkce Sozluk (Turk Dil Kurumu)

$2495 $2695

?lk bask?s? 1945 y?l?nda yay?mlanan Türkçe Sözlük'ün geli?tirilmi?, geni?letilmi? ve zenginle?tirilmi? yeni bask?s?... Dilde ya?anan geli?melerin, yans?t?ld??? yeni bask? Türkçe Sözlük'te:
  • Söz, terim, deyim, ek ve anlamdan olu?an 104.481 söz varl???
  • Madde ba?? ve madde içi toplam 77.407 söz
  • 3.700 yeni söz, 6.400 yeni anlam
  • Türk edebiyat?ndan seçilmi? 29.040 örnek cümle
  • 1.236.484 sözden olu?an sözlük metni

ISBN: 9751600707
Yay?nevi: Turk Dil Kurumu Yayinlari
Format: Ciltli, 2244 sayfa, 16.5x25cmAuthor: ANT Stores
Publisher: Turk Dil Kurumu Yayinlari

ISBN 9789751600707
Dimensions: 0