Şefkat Güneşi

Şefkat Güneşi

Author: Resit Haylamaz
$12.95 $9.95

"Bu i?, teoriden ibaret de?il; uygulamas? ortada! Demek ki olabiliyor! Bu i?in nas?l gerçekle?ti?i â?ikâr, metodu da belli! Öyleyse bundan sonras? size emanet; al?n bu davay?, yeryüzünde hiçbir ev hiçbir çad?r kalmay?ncaya kadar dünyan?n her yerine siz ta??y?n!"

Allah Resûlü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) Arafat'ta verdi?i bu mesaj? çok iyi kavrayan ashâb? dünyan?n dört bir yan?na da??ld?. Bugün nerede O'nun ad?na bir hareketlilik varsa, o gün oralara kadar giden sahâbenin bereketidir!

Bu yol, Peygamber ve ashâb?n?n yoludur;

En kat? kalpleri bile ?s?tan ?efkat Güne?i'nin emânetidir! Hedefi, her gönle girmektir;

Gönüller fethi, ancak bu yolla mümkündür!

Nas?l yürünece?ini gösteren O'dur; Mücerrebdir!

Ancak; sab?r.. metânet.. fedakarl?k.. îsâr.. sebât ister! Peygamberlerin yürüdü?ü ?ehraht?r;

Meyvesi, rahmet-i Rahmân ve dâr-? cinân;

Kût-u g?dâs?, sohbet-i cânân;

Neticesi, makbûl-ü ins ü când?r!

Bu yolun yolcular?na binler selam!

Title Şefkat Güneşi
Author Resit Haylamaz
Publisher Siret Yayinlari
SKU SRT-003
ISBN 9789778010282

"Bu i?, teoriden ibaret de?il; uygulamas? ortada! Demek ki olabiliyor! Bu i?in nas?l gerçekle?ti?i â?ikâr, metodu da belli! Öyleyse bundan sonras? size emanet; al?n bu davay?, yeryüzünde hiçbir ev hiçbir çad?r kalmay?ncaya kadar dünyan?n her yerine siz ta??y?n!"

Allah Resûlü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) Arafat'ta verdi?i bu mesaj? çok iyi kavrayan ashâb? dünyan?n dört bir yan?na da??ld?. Bugün nerede O'nun ad?na bir hareketlilik varsa, o gün oralara kadar giden sahâbenin bereketidir!

Bu yol, Peygamber ve ashâb?n?n yoludur;

En kat? kalpleri bile ?s?tan ?efkat Güne?i'nin emânetidir! Hedefi, her gönle girmektir;

Gönüller fethi, ancak bu yolla mümkündür!

Nas?l yürünece?ini gösteren O'dur; Mücerrebdir!

Ancak; sab?r.. metânet.. fedakarl?k.. îsâr.. sebât ister! Peygamberlerin yürüdü?ü ?ehraht?r;

Meyvesi, rahmet-i Rahmân ve dâr-? cinân;

Kût-u g?dâs?, sohbet-i cânân;

Neticesi, makbûl-ü ins ü când?r!

Bu yolun yolcular?na binler selam!

 

 

 

 

    • Resit haylamaz
    • sayfa: 252
    • kagit 70 gram samua
    • kapak karton
    • iplik Dikis

Deal of the Day