Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Nimet-i İslam Büyük İslam İlmihali

$1995 $2195

We have run out of stock for this item.


Bu kitap son asır müslüman alimlerinden Hacı Zihni Efendi’nin en değerli eserlerindendir. Müellifin gerek üslubundaki ifade kudreti, gerek vukuf derinliği ve gerekse malûmat zenginliği bakımından eşsiz bulunan eserinin bu üstün özelliklerini mümkün olduğu kadar bozmadan bugünkü nesillere aktarabilmek için büyük emek ve gayretlerle sadeleştirilmiş tam metnidir. Eserin muhtevasındaki bilgi zenginliği bütün fıkıh kitaplarını toplayıp öz olarak içine alacak genişliktedir. Eser, sünnet ehlinin itikatta ve amelde en doğru esaslarını ihtiva eden en muteber kitabıdır.


Author: Mehmed Zihni Efendi
Publisher: HUZUR YAYIN DAĞITIM

ISBN 9786054606665
Dimensions: 0