Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İslam Felsefesi Tarihi Cilt 1 Başlangıçtan Günümüze İbni Rüşd'un Olümüne

$2095 $2295

We have run out of stock for this item.


İslam İrfanı’nın derinliğine nüfuz etmeye çalışan Çorbin, İslam araştırmaları
alanında saygın bir isimdir. İbn Rüşd’e kadarki dönemi kapsayan incelemesinde, akılcılık-nakilcilik ayrışmasının oluşumunu konu ediyor ve daha sonraki dönemlerde meydana gelen gelişmelere de ana çizgileri ile değiniyor.Author: Henry Corbin
Publisher: iletisim Yayinlari

ISBN 9789754704488
Dimensions: 0