Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Dışa Yansıyan İç Dünyamız

$795 $995

We have run out of stock for this item.


İnsanoğlu gibi harekette olan her şeyin yöneleceği bir yer vardır. Bu yönü kaybettiği veya hedefini tutturamadığı zaman, muhakkak hem kendisi hem de çevresindekiler zarar görür. Nasıl ki, çaylar, dereler ve ırmaklar, şiddetli yağışlarda yataklarını bırakıp taşarlar ve böylece çevrelerine zarar verirler. Bunun gibi, bu dünya içinde Allah'ına giden bir kişi, doğrudan doğruya veya çeşitli yollarla önüne çıkan türlü sebepler, engeller yüzünden yolunu kaybederse, hedefine ulaşamaz, içinde bulunduğu âlemde bocalar durur.

Author: Safvet Senih
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9789758642274
Dimensions: 0