Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Çağın Bir Şahidinden: Prof. Dr. Suat Yıldırım

$1495 $1695

Bazı insanların hayatlarıyla yaşanılan çağı, yakın geçmişi, toplumun din, inanç ve kültürel kodlarını keşfedersiniz. Bu hayatlar, aynı zamanda toplumun sağlam ve derin birer şuuraltı ve hafızasıdır. İşte elinizdeki kıymetli eser de bu türden bir eserdir ve hayatını Kur’an’ın anlaşılmasına adamış yurt içi ve yurt dışı ilim, irfan, kültür ve sosyal çevreleriyle yoğun, uzun ve sıcak ilişkiler kurmuş; dünyayı etkileyen pek çok ilmi şahsiyet ve tarihte iz bırakan simalarla beraber olmuş; aynı zamanda yaşadığı ülkenin geçmişiyle derin bağları olan ve sonunda da geçmişte sık sık yaşandığı gibi fikir ve inancından dolayı başka ülkelere sığınmak zorunda kalan bir ilim ve fikir insanı Prof. Dr. Suat Yıldırım Hocamızın hayatına dairdir.

Çağın Bir Şahidinden aynı zamanda bir dönemin kültürel, siyasi, ekonomik, inanç ve sosyal hayatını mercek altına alan tarihi bir vesika hükmündedir. Geleceğe emanet edilmiş, bir dönemin panoramasıdır. Türkiye gibi uzun tarihi bir arka planı olan ülkenin, son yüz yılda içinden geçtiği zorlu badirelerdir. Adalet ve insan hakları vaatleriyle, din ve kutsallarla yola çıkan ama yolunu kaybetmiş mirasyedi bir topluluğun, ülkeyi düşürdüğü acı manzaralardır. Ve bu gerçeklerin, okuyan, bilen, düşünen ve düşündüklerini de çekinmeden ifade eden gerçek bir Kur’an âliminin yaşadıklarının, bir kitaba dönüşmüş, oradan da vicdanların derinliklerine seslenen haykırışlardır.
Ehl-i vicdanın kulak vereceği ümidiyle...Author: Suat Yildirim
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682366646
Dimensions: 6x8 inches
Pages: : 374