Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

ZEKAT: Sosyal Adaletin Temel Unsuru

$499 $1195

Bir cemiyette, sosyal dayanışmanın temin ve devamı, tabakalar arasında uçurumlar meydana getirilmemesine ve boşluk bırakılmamasına baglıdır. Yani, havâs (üst) tabaka avamdan ayrı kalmamalı; zengin-fakir arasındaki irtibat kat’iyen koparılmamalıdır ki toplumda anarşi meydana gelmesin. Islâm toplumunda sosyal tabakalar arasında bu irtibatı temin eden en önemli dinamiklerden biri, belki de en birincisi, hiç şüphesiz zekât ve diger yardımlasma yollarıdır. Çünkü zekât sebebiyle zenginden fakire dogru sımsıcak bir şefkat ve mürüvvet inerken, fakirden zengine dogru da minnetsiz bir saygı ve hürmet yükselir. Islâm’ın hayata hayat oldugu zaman ve mekânlarda, zekât köprüsüyle zengin-fakir birbiriyle bütünleşmiş ve bu iki sınıf arasında sevgi, yardımlaşma ve dostluk hâkim olmuştur.Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682368459
Dimensions: 0