Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Bir Ulusalcı Nasıl Düşünür

$495 $695

We have run out of stock for this item.


Selma Şevkli, seküler milliyetçiliğin tabiri caizse 'konuştuğu dili' bize tercüme etmeyi deniyor bu önemli çalışmasında. Dini referansların millileştirilmesinin, çağdaşlığın şekle indirgenmesinin arka sokaklarında bizi gezdiriyor. Görüştüğü kişilerin yanı sıra, başvurduğu kaynaklar açısından da zamanın ruhunu kuşatan, yeni söylemlere kapı aralayan bir eser. Hem resmi dilin araçsallaştırdığı bir ifade olarak ezberlenen, hem bu dille birlikte kişiselleşerek yeniden üretilen seküler milliyetçilik, öğreniyoruz ki milli kimliğin kültürel kimliğe evrilmesinin de izleğini taşıyor. Seküler milliyetçiliğin hudutlarını, toplumsal hayatımızdaki tezahürlerini ve bilinçaltımızdaki kodlarını anlamak isteyenler için...
Leyla İpekçi

Araçsallaştırılmış bir milliyetçilik zihniyetinin deşifre edilmesi, bu zihniyetin uygulamada, bireysel ve toplumsal planda aldığı görünümler üzerine saha araştırmaları ile birlikte geniş bir kaynak taramasına dayanan özgün, çok yararlı, bugünümüze ve geleceğimize ışık tutan bir çalışma. Şevkli çalışmasıyla bize vaatte bulunuyor...
Ümit Kardaş

Author: Selma Sevkli
Publisher: Ufuk Kitaplari

ISBN 9786054500017
Dimensions: 0