Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Beş Vakit Dort Aşır

$695 $995

We have run out of stock for this item.


İnsanımız yaratılış gereği ve Rabbine verdiği sözü yerine getirmek üzere günde beş defa camilere gelmektedir. Üzerine farz olan namazını kılmakta, öte yandan da camide aynı Rabbe kulluk yapanlarla bir cemaat teşkil etmektedir. Kılınan namazlardan sonra yanık sesli hocalarımız, Kur'ân'dan kısa bir 'asır' okumakta, cemaat, okunan bu Allah kelâminin ilahi nağmesinin hazzıyla, tekrar buluşmak ümidiyle camiden çıkmaktadır. Elinizdeki eser, camilerimizde okunan Allah kelâminin daha dikkatli dinlenmesi, takip eden meal ve tefsir sohbetlerinden daha derin manalar kavranarak ayrılınması ümidiyle hazırlandı.Author: Davut Ayduz
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9789752786776
Dimensions: 0