Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ayetü'l Kürsi

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


Hz. Peygamber (s.a.ş) şöyle buyurdular:

“Her şeyin bir şerefesi var. Kur'ân-i Kerîm'in şerefesi de Bakara Sûresi’dir. Bu sûrede bir âyet vardır ki Kur'an âyetlerinin efendisidir: Âyetu’l-Kursî”

Bakara Sûresi’nin 255. âyetinin adı olan ve tevhid akîdesini anlatan Âyetu’l-Kursî, Allah’ın yüce zâti ile ilgili temel ilâhî meseleleri kapsamaktadır. Adını, âyetin içinde geçen ve “taht, hükümranlık, ilim, kudret” gibi mânâlara gelen “kursî” kelimesinden almıştır. İlâhî saltanatın ve hükümdarlığın son derece açık ve özet anlatımını ve Allah Teâlâ’nin zâtını ve sıfatını hem tarif eden hem de maddî ve mânevî kuvvetlerinin son derece açık sâhitliği ile ispat eden bu âyet, Kur’an âyetleri arasında en yüksek bir şeref ve kıymete sahiptir. Çünkü ilmin kavranması için önce Allah’ın ve O’nun sonsuz kudretinin tanınması gerekmektedir.

Cemalnur Sargut tarafından derlenen Âyetu’l-Kursî, çeşitli tefsir çalışmalarının yanı sıra İnşân-i Kâmil’lerin yorumlarından faydalanılarak âyetin tasavvufî mânâsinin derinlemesine incelendiği bir şerh çalışmasıdır. Bu eserde okuyucu, Allah, İlâh, Hû, Hüve, Hüviyet, Hayy, Kayyum, Hâfiz gibi isimler ile Ars ve Kursî’nin hakîkatını tefekkür etme fırsatı bulacaktır.

Cemalnur Sargut’un ifadesiyle: “Âyetu’l-Kursî’nin tamamı, Allah’ın kulunu hıfzetmesini anlatmaktadır. Allah kulunu, onun hiçliğini ve kendi büyüklüğünü göstererek korur. Âyetu’l-Kursî kalplere dirilik verir. Îmani zaaftan korur. Tevhîd konusunda bizi muhafaza eyler. Âyeti okudukça îman güçlenir, îman güçlendikçe Âyetu’l-Kursî, eman hikmetiyle bizi hıfzeder, tevhid ve ihlâs sırrını kalplere ilka eder.”

Author: Cemalnur Sargut
Publisher: Nefes Yayinlari

ISBN 9786055902421
Dimensions: 0